عملکرد دانه

image

تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گلرنگ

هدف از این تحقیق تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط بر عملکرد دانه 30 ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از تجزیه مدل اثرات اصلی افزایشی و ضرب پذیر (ammi) و نیز ارزیابی ژنوتیپ‌ها، محیط ها و اثرات متقابل آنها با استفاده از آماره های ...

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

خواص دانه چیا: ۲۸ فایده و ۹ ضرر دانه چیا برای سلامتی و ...

خواص دانه چیا ۱۹: عملکرد عصب‌ها را بهبود می‌دهد. منیزیم و مس موجود در دانه‌ چیا، مواد مغذی مهمی برای سیستم عصبی شما هستند. آن‌ها سیستم عصبی را سالم نگه می‌دارند و به عملکرد درست آن کمک می ...

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

ذرت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دانه‌های ذرت شامل پریکارپ میوه به علاوه پوشش بذر است که به آن کاریوپسیس گفته می‌شود که در گیاهان ... در هنگام تبدیل به آرد، عملکرد ذرت نسبت به گندم بسیار بالاتر است و سبوس بسیار کمتری دارد.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

سیاه دانه | خواص درمانی "سیاه دانه"

همچنین قادر است عملکرد سلول بتا را افزایش داده، در حالی که مقاومت به انسولین را کم می کند. سیاه دانه برای درمان عفونت با هلیکوباکتر پیلوری: خواص ضد تشنجی سیاه دانه به طور سنتی شناخته شده است ...

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

بررسی اجزای عملکرد، عملکرد و میزان پروتئین دانه ژنوتیپ‌های ...

به منظور بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و میزان پروتئین دانه ژنوتیپ­های نخود در کشت پاییزه، آزمایشی در سال زراعی 86–1385 در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

کشت نشایی ذرت، راهکاری برای کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد دانه

چندی پیش مقاله ای تحت نگارش من با عنوان "کشت نشایی ذرت، راهکاری برای کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد دانه"در شماره 60 فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (تابستان 97) صفحات 36-32 به جاپ رسید.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ذرت دانه ای در الگوهای مختلف ...

بیشترین عملکرد دانه (10116 کیلوگرم در هکتار)، وزن هزار دانه (234 گرم) و عملکرد زیست توده (19600 کیلوگرم در هکتار) از تیمار رقم 704 و الگوی کاشت دو ردیف روی یک پشته با فاصله 20 سانتی­ متری و کمترین عملکرد ...

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

تجزیه علیت عملکرد دانه دو رقم برنج تحت تأثیر تقسیط کود ...

تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد دانه ارقام برنج تحت تأثیر تقسیط کود نیتروژنه در یک آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 1377 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح آماری کرتهای خرد شده به شکل بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه ...

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

تاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه سه ...

به منظور بررسی اثر تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم کلزا در شمال خوزستان، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول واقع در منطقه سنجر اجرا شد.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

واسنجی مدل SWAP برای شبیه‌سازی عملکرد دانه، عملکرد ...

سپس بر اساس نتایج مزرعه‌ای سال زراعی 89-1388 مورد اعتباریابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که این مدل عملکرد دانه را بهتر از عملکرد بیولوژیکی سویا شبیه‌سازی می‌کند.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

تأثیر عناصر بُر، روی و گوگرد بر عملکرد دانه و ترکیب ...

به‌منظور بررسی اثر مصرف عناصر بُر، روی و گوگرد بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا رقم هایولا 401، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در سال زراعی 1390-91 انجام گرفت.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

عملکرد کشت کلزا در ایران 800 کیلو و کانادا 8 تن- اخبار ...

رستمی در پایان تاکید کرد: برای افزایش عملکرد دانه‌های روغنی در کشور نیاز به به کار گیری بذر مناسب و آموزش ...

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

تاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه سه ...

به منظور بررسی اثر تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم کلزا در شمال خوزستان، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول واقع در منطقه سنجر اجرا شد.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج ...

به منظور بررسی اثر تنظیم کننده­­های رشد ایندول استیک اسید (iaa) و کاینتین بر صفات مرفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام برنج تحت شرایط تنش خشکی ابتدا و انتهای فصل، یک آزمایش گلدانی در قالب فاکتوریل با طرح پایه ...

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

ارزیابی صفات زراعی و عملکرد کیفی دانه در برخی ارقام ...

به‌منظور مقایسۀ عملکرد و خصوصیات زراعی 38 رقم جدید کلزای زمستانه به‌همراه رقم Okapi به‌منزلۀ شاهد در سال زراعی 89-1388 آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ارقام کلزا از نظر تمامی صفات تفاوت معنی ...

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت ...

اثر رژیم­های آبیاری و تیمارهای کودی بر عملکرد دانه و غلظت عناصر در برگ و دانه آفتابگردان (Helianthus annuus L.). مجله پژوهش و سازندگی، جلد 21، شماره 2، صفحه­های 91 تا 100.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک با برخی از ...

جهت مشخص کردن روابط بین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک با برخی از صفات مهم زراعی و پیدا کردن اثرات مستقیم و غیر مستقیم این صفات زراعی مهم روی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ، 364 ژنوتیپ سویا در یک طرح آگمنت در سه تاریخ مختلف ...

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

تحلیل رگرسیون و آنالیز مسیر روابط بین عملکرد دانه و مهم ...

به‌منظور مطالعه همبستگی اجزای عملکرد و عملکرد دانه کنجد و تعیین روابط بین ارتفاع ساقه، تعداد کپسول در بوته، تعداد بذر در کپسول، وزن هزاردانه، عملکرد زیست‌توده و شاخص برداشت و هم‌چنین تعیین مدلی برای تشریح عملکرد ...

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جوی بهاره در شرایط تداخل ...

به منظور بررسی تاثیر تداخل اندام هوایی و ریشه یولاف وحشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جو بهاره آزمایش گلخانه ای بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشگاه تبریز اجرا شد.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی ...

به منظور بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه، آزمایشی در دو سال زراعی 1376 و 1377 در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین انجام گرفت.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا Brassica ...

به منظور بررسی اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در واکنش به کاشت تأخیر، آزمایشی طی دو سال زراعی به صورت کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک-زابل اجراء گردید.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی ...

به منظور بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه، آزمایشی در دو سال زراعی 1376 و 1377 در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین انجام گرفت.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

کلزا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با عنایت به نقش مثبت بور در افزایش عملکرد دانه و نقش مثبت مصرف توأمان روی و بور در افزایش کیفیت دانه کلزا و هم چنین بالاتر بودن سطح عملکرد دانه در رقم s.l.m046، استفاده از این رقم و محلول پاشی ...

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

مقالات حاوی کلیدواژه "عملکرد دانه" - جویشگر علمی فارسی ...

عملکرد دانه . تعداد اسناد علمی: 2676 مقاله نشریه ارزیابی تنوع ژنتیكی در توده های محلی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuusL.) ایران تحت شرایط تیمارهای مختلف آبیاری (انگلیسی)

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

ارزیابی پایداری عملکرد دانه و سازگاری لاین‌های اصلاحی گندم ...

هدف از این تحقیق ارزیابی پایداری عملکرد دانه و میزان سازگاری لاین‌های اصلاحی گندم دوروم حاصل از برنامه اصلاحی گندم دوروم در شرایط دیم بود. بر این اساس عملکرد دانه 25 ژنوتیپ گندم دوروم در 29 محیط دیم و آبیاری تکمیلی طی سه ...

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

خواص و مضرات سیاه دانه برای پوست ، مو ، سرطان ، قوای جنسی

 · سیاه دانه برای درمان بیماری دیابت نوع دوم بسیار موثر است. به کمک سیاه دانه عملکرد سلول بتا افزایش پیدا می کند، در حالی که مقاومت انسولین کم می شود.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

بوم شناسی کشاورزی

بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کود‌های آلی و شیمیایی

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

وراثت پذیری عملکرد دانه و اجزا عملکرد کلزا در شرایط عادی و ...

به منظور برآورد وراثت پذیری عملکرد و اجزا عملکرد کلزا، از تجزیه دی آلل استفاده شد. تعداد 28 ژنوتیپ (21 دورگ f2 و هفت والد) در دو رژیم آبیاری (واجد تنش و بدون تنش رطوبتی در گیاه) در یک طرح اسپیلیت پلات کاشته شدند.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

اثر اسید هیومیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان پرولین برگ ...

گل‏پرور ا و قاسمی ع (1389) بررسی تجزیه همبستگی و علیت عملکرد دانه و روغن در ارقام گلرنگ بهاره تحت شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی. یافته‏های نوین کشاورزی. 4(3): 259-248.

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین

image

مقالات حاوی کلیدواژه "عملکرد دانه" - جویشگر علمی فارسی ...

عملکرد دانه . تعداد اسناد علمی: 2676 مقاله نشریه ارزیابی تنوع ژنتیكی در توده های محلی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuusL.) ایران تحت شرایط تیمارهای مختلف آبیاری (انگلیسی)

پشتیبانی 24 * 7 آنلاین